آبرسانی بدون وقفه، به شهرهای تحت پوشش شرکت آب غدیر خوزستان ادامه دارد مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان عنوان کرد؛

آبرسانی بدون وقفه، به شهرهای تحت پوشش شرکت آب غدیر خوزستان ادامه دارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان از تداوم آبرسانی به مناطق تحت پوشش آن شرکت خبر داد.

 

به گزارش تابا، غلامرضا صفرنژادی با بیان این که در طول این مدت بر اثر سیلاب، مناطقی دچار سیلاب شده و ایاب و ذهاب همکاران در تاسیسات ام الدبس تا بخش الوان با قایق موتوری انجام می شود و حتی خطوط لوله را در بعضی از نقاط نیز با همین روش کنترل می کنند، افزود: این شرکت جهت جلوگیری از قطع آب شرب اهالی، با ایجاد سیل بند و حفاظت از تاسیسات شرکت در مناطقی که احتمال آسیب رسیدن به آن می رفت از آنها حفاظت نموده است.

 

صفر نژادی گفت: تعمیرات و اصلاحات سیستم ها جهت استمرار آبرسانی در خطوط آبرسانی به تمام شهرستانهای تحت پوشش به طور مرتب انجام می شود تا از قطع آب در این مناطق جلوگیری شود.