آشنایی جامعه با میراث فرهنگی کلید حل مشکلات فرهنگی است

آشنایی جامعه با میراث فرهنگی کلید حل مشکلات فرهنگی است

افزایش آشنایی جامعه با ارزشهای میراث فرهنگی را می توان به عنوان کلید حل مشکلات فرهنگی دانست؛ هرچه این آشنایی بیشتر باشد میزان حمایتهای معنوی ، عدم تخریب و همچنین وندیالیسم بیشتر است.

 

  علی درویشی- شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل میراث فرهنگی در کشورهای جهان سوم عدم دریافت کافی نسبت به ارزشهای آن است.
یکی از راه های جذب مخاطب بیشتر در مقوله میراث فرهنگی درگیر کردن عملی مردم و سپردن مسئولیت به ایشان می باشد و این امر خطیر میسر نمیگردد مگر با برگزاری کلاسهای آموزشی در سطح کلان.

 

توام بودن زندگی روزانه مردم با آثار گذشتگان از دیرباز تاکنون بوده است و نمی توان آنرا انکار نمود. پراکندگی سکونت در سطح فلات ایران از هزاره های پنجم و ششم پیش از میلاد تاکنون و آثار بی شمار بجا مانده از آن در نقاط مختلف این سرزمین گواه آن است که مردم ایران در طول زندگی خود نمیتوانسته اند از تماس و همزیستی با آثار بر کنار بوده باشند.

 

بدون شک تاریخ و فرهنگ ایران آنچنان زیبا و باشکوه می باشد که پرداختن به آن کاری بس مشکل و حفاظت از آن نیز مشکلتر می باشد.
از میان تمامی نقاط جغرافیایی و شهرهای ایران، شوش به دلیل موقعیت جغرافیایی پل ارتباطی فرهنگی و شاهراه تجاری بین اقوام و مللهای مختلف در ادوار گوناگون بوده است ، به این خاطر است که در دوران هتمتی ها (ایلام _عیلام) ، هخامنشیان و….پایتخت بوده است.

 

شناخت و درک عمیق تاریخ شهر جهانی شوش به تنهایی با علم تاریخ نه تنها دشوار می باشد بلکه تقریبا غیرممکن است. آشنایی با علومی چون باستان شناسی و جامعه شناسی و…‌ نیاز درک صحیح مباحث تاریخی می باشد.

 

در این راستا انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش بنا بر رسالت خود که شناساندن تاریخ و فرهنگ ایران زمین میباشد کلاسهای ضمن خدمتی با همکاری و همیاری اداره آموزش و پرورش بخش شاوور ، پایگاههای جهانی شوش و چغازنبیل ، اداره میراث فرهنگی شوش ، یگان حفاظت شوش برگزار می نماید.

 

در برگزاری کارگاها از اساتید و کارشناسان انجمن، پایگاههای جهانی شوش و چغازنبیل و یگان حفاظت استفاده گردید . کارگاهها با استقبال خوب و بی نظیری روبرو شد و این نوید فصل جدیدی در حفظ آثار و شناساندن تاریخ ایران می باشد و این امید را داریم که آموزش و پرورش شهر جهانی شوش و دیگر ادارات و ارگانهای تاثیر گذار در این مسیر فرهنگی گام نهند.