آغاز برداشت حبوبات تابستانه از مزارع امیدیه

آغاز برداشت حبوبات تابستانه از مزارع امیدیه

برداشت حبوبات تابستانه از مزارع شهرستان امیدیه آغاز شد.

به گزارش تابا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه اظهار داشت : در تابستان سال جاری ۴۵ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت حبوبات تابستانه شامل لوبیا چشم بلبلی و ماش اختصاص یافت.

 

وی با اشاره به اینکه در ۲۵ هکتار از این اراضی لوبیا چشم بلبلی و در ۲۰ هکتار دیگر ماش کشت شده افزود: پیش بینی می‌شود ۵۵ تن حبوبات از اراضی کشاورزی این شهرستان برداشت شود.

 

علوی فرد اظهار داشت: عملیات برداشت لوبیا بصورت دستی از اوایل مهرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

 

وی با بیان اینکه حبوبات کشت اصلی تناوب زراعی در شهرستان و تثبیت کننده نیتروژن خاک و عامل سبکی بافت خاک هستند تصریح نمود: کشت حبوبات در سال زراعی جاری در مقایسه با پارسال حدود ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.