آغاز ثبت نام آزمون استخدام آتش نشانی در شهرداری های استان

آغاز ثبت نام آزمون استخدام آتش نشانی در شهرداری های استان

ثبت نام آزمون استخدام آتش نشانی در شهرداری های استان آغاز شد.

 

به گزارش تابا؛ شهاب صدیقی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گفت: ثبت نام آزمون استخدام آتش نشانی در برخی از شهرداری ها استان آغاز شد.

 

وی افزود: متقاضیان جهت ثبت نام در سایت جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir مراجعه نمایند.