آغاز خرید مباشرتی تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان

آغاز خرید مباشرتی تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در خوزستان

مدیر تعاون روستایی خوزستان از آغاز خرید مباشرتی ، تضمینی دانه روغنی آفتابگردان در ۴ شهر این استان خبر داد.

 

به گزارش تابا؛ جمشید بنی فری گفت: طرح خرید مباشرتی، تضمینی دانه روغنی آفتابگردان از ۱۵ تیرماه در ۴ شهرستان استان خوزستان آغاز شده است و از ۲۰ تیرماه در مراکز خرید شهرستان باوی به عنوان اولین شهرستان استان محموله های آفتابگردان تحویل گرفته شد.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر آفتابگردان در ۴ شهرستان دزفول، شادگان، باوی و کارون در حال برداشت است و پیش بینی می شود ۱۲۰۰ تن آفتابگردان از این ۴ شهر خرید صورت گیرد.

 

مدیر تعاون روستایی خوزستان با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۸۰ تن آفتابگردان در شهرستان باوی خرید صورت گرفته است گفت: پیش بینی می شود ۷۵۰ تن در شهرستان باوی، ۱۲۰ تن در کارون، ۳۰۰ تن در شادگان و ۳۰ تن دانه روغنی آفتابگردان در دزفول خرید شود.

 

بنی فری بیان داشت: خرید هر کیلو دانه روغنی آفتابگردان ۴۲۰۰ تومان می باشد و پس از خرید به شرکت های روغن کشی ارسال صورت می گیرد.