آغاز طرح ساماندهي كوتاه مدت خطوط تاكسيراني در هسته مركزي اهواز

آغاز طرح ساماندهي كوتاه مدت خطوط تاكسيراني در هسته مركزي اهواز

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اهواز از آغاز طرح ساماندهي كوتاه مدت خطوط تاكسيراني در هسته مركزي شهر و مكانيزه كردن ايستگاهها در طرح ميان مدت خبر داد.

 

به گزارش تابا؛آيت حميدي گفت: با پايش صورت گرفته از سوي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر اهواز از ميزان نارضايتي هاي شهروندان در خصوص معضلات شهري در حوزه حمل و نقل عمومي، مشخص شد كه بيشترين ميزان نارضايتي مردم در خصوص وجود بي نظمي نهادينه شده طي ساليان متمادي در خطوط تاكسيراني و عدم ساماندهي مناسب ايستگاههاي تاكسي در سالهاي اخير در هسته مركزي شهر اهواز بويژه در تقاطع سلمان فارسي يا همان چهارراه نادري بوده است.

 

وی با بيان اين مطلب افزود: براي حل اين مشكل اساسي شهروندان با برگزاري چندين جلسه و نشست درون سازماني و برون سازماني طي دو ماه اخير مقرر شد كه با اجراي طرحي ضربتي و كوتاه مدت و تدوين طرحي ميان مدت و اصولي، ابتدا وضعيت خطوط و ايستگاههاي هسته مركزي شهر از شرايط نابهنجار فعلي خارج شده، سپس با استفاده از تجربيات ساير كلانشهرها در حوزه حمل و نقل عمومي، بويژه مشهد مقدس، طرح مكانيزه كردن خطوط و ايستگاههاي هسته مركزي شهر طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود.

 

حميدي خاطرنشان كرد: براي اجرايي شدن طرح كوتاه مدت در حوزه درون سازماني با برگزاري جلسات مشترك با مديران شهرداري منطقه يك اهواز و در حوزه برون سازماني نيز با برگزاري چندين نشست هماهنگي با فرماندهي پليس راهنمايي و رانندگي اهواز و بازديدهاي ميداني، در نهايت مقرر شد كه با تدوين دو طرح كوتاه مدت و ميان مدت، اين مشكل اساسي مردم اهواز در هسته مركزي شهر، يك بار براي هميشه حل شود تا انشالله بخشي از نارضايتي مردم در حوزه حمل و نقل عمومي كاسته شود.

 

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري اهواز افزود: جا دارد كه از همكاري صميمانه مهندس ياسين كاوه پور شهردار منطقه يك اهواز و سرهنگ عليرضا پيريايي فرمانده پليس راهور اهواز كه در طي همين مدت كوتاهي كه مسئوليت سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر اهواز بعهده بنده گذاشته شده، همكاري همه جانبه اي را با مجموعه سازمان تاكسيراني شهرداري اهواز داشته اند تقدير نمايم.

 

۱۳۹۹/۴/۱۰