آغاز کشت و توسعه طرح ملی گندم بنیان در شهرستان کارون

آغاز کشت و توسعه طرح ملی گندم بنیان در شهرستان کارون

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کارون از شروع کاشت و توسعه طرح ملی گندم بنیان در این شهرستان خبر داد.

 

به گزارش تابا؛جبار حمادی افزود: هدف از اجرای این طرح که با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان اجرا شده، ارتقاء ۳۰ درصدی عملکرد گندم در طی ۵ سال می باشد.

 

وی اظهار داشت: این ارتقاء عملکرد به واسطه استفاده از دستگاههای مکانیزه جهت کشت، مدیریت صحیح آفات، بیماریها و علف های هرز، مدیریت بهبود تغذیه و استفاده از روش های نوین آبیاری محقق می شود.

 

حمادی اضافه کرد: برنامه ارتقاء عملکرد از طریق استفاده از دستگاههای مکانیزه در این شهرستان به روش کشت مستقیم ۱۰۰ هکتار، جوی و پشته ای ۱۰۰ هکتار، کشت کف کار ۳۰ هکتار و خطی کار ۲۷۰ هکتار می باشد و یکی از راههای افزایش عملکرد در راستای مدیریت بهبود تغذیه بذر مال کردن با عنصر روی است.

 

وی تصریح نمود : همکاری همه جانبه مرکز تحقیقات استان و واحدهای اجرایی و ترویجی و مشارکت بیش از پیش کشاورزان در پیشرفت و موفقیت این طرح موثر خواهد بود.