آمادگی کامل گمرک چذابه برای صادرات به عراق سرپرست گمرک چذابه عنوان کرد:

آمادگی کامل گمرک چذابه برای صادرات به عراق

سرپرست گمرک چذابه گفت: گمرک چذابه آمادگی کامل برای انجام تشریفات گمرکی صادرات از مرز چذابه به عراق را دارد.

 

به گزارش تابا ، حسن غیبی اظهار کرد: از لحاظ تایم زمانی فعالیت نیز هر زمانی که صادرکنندگان و تاجران امکان انجام صادرات را داشته باشند، کارکنان و پرسنل اداری چذابه آماده خدمات رسانی هستند.

 

سرپرست گمرک چذابه تصریح کرد: برای تایم کاری فعالیت هیچ محدودیت زمانی نداریم و پرسنل به صورت شبانه روزی فعالیت دارند.

 

غیبی بیان کرد: در ایام تعطیلی مرز چذابه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی جلسه ای را با حضور ترخیص کاران و صادرکنندگان پایانه مرزی چذابه در محل سالن تجاری گمرک برگزار کردیم تا مشکلات پیش روی آنها بررسی و راهکارهای لازم نیز ارائه شود.

 

وی یادآور شد: گمرک به عنوان سازمان پیشرو برای تسهیل مسیر تجارت و صادرات همراه با دیگر سازمان های مستقر در مرز با بهرگیری از قانون و مقررات مربوطه نقش مهمی را در حوزه اشتغال، تولید، درآمد و صادرات مرزی دارد.

 

سرپرست گمرک چذابه در پایان عنوان کرد: ضدعفونی با الکل و تهیه ماسک و دستکش برای پرسنل برای گمرک مرزی چذابه انجام شده و از تمامی کسانی که به مرز تردد دارند، درخواست داریم که پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.