اتمام پروژه جمع آوری پساب تصفیه خانه بندر امام خمینی (ره) مدیر امور آبرسانی بندر امام خمینی (ره) عنوان کرد؛

اتمام پروژه جمع آوری پساب تصفیه خانه بندر امام خمینی (ره)

مدیر امور آبرسانی بندر امام خمینی (ره) از اجرا و اتمام پروژه جمع آوری پساب تصفیه خانه این بندر خبر داد.

 

به گزارش تابا؛عبدالمحمد سخراوی  گفت با اجرای این پروژه دفع پساب سیستم فیلتراسیون از تصفیه خانه ساماندهی شد.

 

وی ادامه داد: این عملیات با توجه به مقاومت معارضین و باتلاقی بودن مسیر اجرای خط لوله پس از قطع ۵۰ انشعاب غیر مجاز بر روی خط ۴۰ اینچ اجرایی گردید.

 

سخراوی، هدف از اجرای این عملیات را جمع آوری بهداشتی ۱۵۰۰ متر مکعب پساب تصفیه خانه و تحویل آن به شهرداری بندر امام خمینی (ره) جهت استفاده در سیستم آبیاری فضای سبز شهری معرفی کرد.

 

شایان ذکر است: دفع پساب و استفاده غیر مجاز از خط لوله ۴۰ اینچ عبوری این شرکت از کنار شهرک نیزار باعث انباشت آب در آن منطقه شده بود که این مهم با اجرای پروژه فوق مرتفع گردید.