اجاره دادن محل ماهیگیری توسط صیادان غیرقانونی است

اجاره دادن محل ماهیگیری توسط صیادان غیرقانونی است

رئیس شیلات بندرماهشهر گفت: انتخاب مکان ثابت برای ماهیگیری صیادان و یا اجاره دادن آن همانند مکان دستفروشان در بازار بوده و پشتوانه قانونی نداشته و بیشتر توافقی است که میان صیادان منطقه انجام شده است؛ در صورت شکایت صیادی با متخلفان برخورد خواهد شد.

 

به گزارش تابا، گزارشی ویدئویی در رسانه های استان خوزستان مبنی بر فروش دریا توسط برخی صیادان منتشر شده بود. در این گزارش آمده بود که دریا بین برخی افراد خاص تقسیم شده و برای ماهیگیری باید اجاره محل را پرداخت کنیم.

 

این صیادان اذعان داشتند که صاحبان خودخوانده دریا با استفاده از سامانه مکان یابی، محل مورد نظر خود در دریا را ثبت و اجاره داده و شیلات هیچ برخوردی با آنها نمیکند.

 

رئیس شیلات شهرستان بندرماهشهر بیان کرد: هر ماه کمیته‌ای تحت عنوان رفع موانع دریانوردی با حضور نماینده دادستان، نماینده فرماندار، نماینده دریابانی، نماینده منطقه سوم دریایی سپاه برگزار می‌شود تا به موارد این چنینی رسیدگی شود.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع در بین صیادان عرف بوده و تاکنون شاکی قانونی در این زمینه نبوده است، ما به سختی با متخطیان از قانون برخورد میکنیم و تا زمانی که شاکی وجود نداشته باشد تا این موضوع را ثابت کند ما نمیتوانیم برخورد کنیم./تسنیم