ادارات خوزستان تعطیل نیست

ادارات خوزستان تعطیل نیست

 

ادارات خوزستان تعطیل نیست / تعطیلی ادارات صرفا در آبادان و خرمشهر از روز دوشنبه

به گزارش تابا؛تصمیمی در خصوص تعطیلی ادارات در سطح استان اتخاذ نشده و ادارات دایر بوده و تصمیم بر تعطیلی ادارات صرفا مربوط به شهرستان های آبادان و خرمشهر از روز دوشنبه هفته جاری (۲۶ اسفندماه) می باشد.

 

همچنین با هدف کنترل شیوع کرونا و رعایت اصول بهداشتی ادارات خوزستان بر اساس بخشنامه صادر شده از سوی استاندار مکلف هستند نسبت به کاهش ۵۰ درصدی پرسنل حاضر در محل خدمت از طریق دادن مرخصی و دورکاری اقدام نمایند.