ادارات خوزستان چهارشنبه هفته جاری تعطیل هستند با دستور استاندار خوزستان؛

ادارات خوزستان چهارشنبه هفته جاری تعطیل هستند

  با دستور استاندار خوزستان ادارات و سازمان های دولتی این استان در روز چهارشنبه تعطیل شد

به دلیل افزایش دمای هوا در استان خوزستان، ادارات این استان روز سه شنبه ۴تیر ساعت ۱۲ تعطیل می شوند و روز چهارشنبه ۵تیر هم تعطیل هستند.

 لازم به ذکر است امتحانات دانشجویان در روز سه شنبه و چهارشنبه دایر می‌باشد