بازدید از آبخیزداری منطقه حفاظت شده کرائی شوشتر انجام شد

بازدید از آبخیزداری منطقه حفاظت شده کرائی شوشتر انجام شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: به همت اداره منابع طبیعی پروژه‌ های احیاء مرتعی و آبخیزداری در سالهای ٩۶، ٩٧ و ٩٨ درمحدوده ای به وسعت مجموعا ١٢٠ هکتار در منطقه حفاظت شده کرائی درحال انجام می باشد.

به گزارش تابا از شوشتر، بهروز نجاتی ضمن بازدید مشترک خود با رئیس اداره منابع طبیعی شوشتر از روند اجرای این پروژه ها بیان داشت: طرح هایی که در این پروژه ها در دست اجراست شامل طرح های علوفه کاری و درخت کاری با استفاده از گونه های بومی منطقه، ایجاد بندهای سنگی_ملاتی و طرح های آبخیزداری و اجرای عملیات کنتورفارو در مراتع فقیر به منظور احیاء پوشش های گیاهی و مرتعی و حفاظت از گونه های بومی است.

 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر در ادامه افزود: از آنجا که مالکیت اراضی واقع در منطقه حفاظت شده کرائی در اختیار منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست آن بر عهده اداره محیط زیست می باشد این گونه تعاملات و بازدیدها به منظور رایزنی و پیش بینی طرح ها و تعریف پروژه‌های آتی صورت می گیرد.

 

وی با اشاره به بازدیدها و تعاملات با اداره منابع طبیعی خاطرنشان کرد: علاوه بر استفاده از توان اجرایی و ظرفیت های دو دستگاه دولتی، نقش به سزایی در کمک به حفظ و حراست از گونه های طبیعی و به طور کلی بهبود شرایط طبیعی زیستگاه و وضعیت زیست محیطی منطقه  و حتی شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع  محلی خواهد داشت.

 

شوشتر-خبرنگار مریم جلودارپور