از تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی از طریق بهبود وضعیت بهره وری است

از تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی از طریق بهبود وضعیت بهره وری است

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان:در شرایط رکودی بهره وری برای وضعیت دولت و مردم نجات بخش است و تاکنون استانی در زمینه بهبود بهره وری طرحی یا ارزیابی انجام داده باشد.

به گزارش تابا، امید حاجتی در جلسه شورای راهبری توسعه خوزستان اظهار کرد: ابلاغ‌ها و بخش نامه‌هایی که به استان می‌آید در راستای اجرای یک قانون است.

 

وی افزود: در بخشنامه استقرار میز خدمت هیچ گونه استثنایی قائل نشده است و با توجه به ضرورت ارزیابی استانی و ملی انتظار داریم همه در اجرای این بخشنامه مشارکت داشته باشند.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان عنوان کرد: دستگاه‌ها اگر به واسطه قانون از ارزیابی مستثنا شده‌اند این مورد را از وزارت خانه خود استعلام کنند و تاییدیه آن را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور گرفته و به ما بدهند، در غیر این صورت همه باید در از نظر من ارزیابی عملکرد شوند.

 

حاجتی گفت: هیچ دو دستگاه اجرایی در استان یافت نمی‌شود که ویژگی یکسانی داشته باشند اما این ارزیابی را مشکل می‌کند.

 

وی ادامه داد: در شاخص‌های ارزیابی استانی این قابلیت وجود دارد اما در شاخص‌های اختصاصی عملکرد به هیچ وجه این قابلیت وجود ندارد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان گفت: اگر به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور بودم عملکرد دستگاه‌های استانی را تنها از منظر شاخص‌های عمومی و استانی ارزیابی می‌کردم اما شاخص‌های اختصاصی عملکرد باید به صورت بخشی ارزیابی شود.

 

حاجتی تأکید کرد: نتایج ارزیابی طرح میز خدمت و اندازه گیری و بررسی میزان رضایت مندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ارزیابی عملکرد بسیار مهم هستند.