از مرامنامه مجمع انتخاباتی جوانان رونمایی شد با حضور ده ها فعال سیاسی خوزستانی جوان صورت گرفت:

از مرامنامه مجمع انتخاباتی جوانان رونمایی شد

 تعدادی از جوانان استان خوزستان تحت عنوان مجمع انتخاباتی جوانان گردهم آمده و از مرامنامه مجمع انتخاباتی جوانان رونمایی کردند.

به گزارش تابا؛ هیات موسس این مجمع عبارتند از: ۱- مرتضی آژند ۲- محمد حمیداوی فرد ۳- محسن سعیدی پور ۴- محمد سلطانی ۵- مجتبی حاجتی ۶- سعید هوشنگ ۷- شهرام هزاریان ۸- حسین نوری خواه ۹- احسان سپهوند ۱۰- فردین آذریان ۱۱- مهرداد ارزانی ۱۲- مجتبی عبدالهی ۱۳- مهدی لک ۱۴- مصطفی ایگدر ۱۵- پریچهر رضایی ۱۶- ایمان حسن پور ۱۷- اکرم جلیلی ۱۸- محمد قربانی ۱۹- سید دانیال موسوی ۲۰- محمد اردشیری ۲۱- مهدی آموزیان ۲۲- فائز الوانی ۲۳- مصدق زنگنه ۲۴- سید ناصر حسینی ۲۵- نعیم حسینی ۲۶- شکراله کلاه کج ۲۷- رشید زلقی ۲۸- عبدالهادی آرامی

 

متن کامل این مرامنامه در زیر آمده است:

 

مقدمه: مجمع انتخاباتی جوانان استان خوزستان، تشکلی سیاسی- اجتماعی و شکل گرفته از جوانان دغدغه مند و فعال در عرصه هاي سیاسي، اجتماعي و فرهنگی استان خوزستان است که با یکدیگر همکاری داشته و با پایبندی کامل به اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامی و قانون اساسی کشور به عنوان کنشگران جوان جامعه مطالبات اقشار مختلف جوانان استان را در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … پیگیری نموده و خود را ملزم به ارائه گزارش عملکرد شفاف و منصفانه به جامعه می داند.

 

اعضای این مجموعه پس از چند دوره مشارکت فعال و فراگیر در فرآیندهای سیاسی- اجتماعی و در قالب قوانین نظام جمهوري اسلامي و با توجه به اعتقاد راسخ به ضرورت حضور فعال در عرصه هاي مختلف سیاسی، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامي و اجرای هرچه کاملتر قانون اساسی و رساندن کشور عزیز ایران به قله هاي رفيع سريلندي و عزت، بر تداوم همکاری با یکدیگر پافشاري نموده، بر آن است تا متناسب با شرایط زماني، همکاري هاي دوستانه خود را به همکاري رسمي و سازمان یافته تبدیل تا در پرتو این اقدام امکان پیگیری اهداف و زمینه انتقال تجربیات و جذب جوانان کنشگر نسل هاي جديد را در این مسیر فراهم نماید.

 

این تشکل برخوردار از شور جوانی و خرد جمعی و تجربیات قابل قبول از مشارکت در فرآیندهای سیاسی اجتماعی می باشد و بر آن است که ضمن احترام به تجارب نسلهای قبلی بستر را براي فعاليت همه جانبه عناصر جوان، توانمند، صالح و دلسوز فراهم کند.

 

جهان بینی: مجمع به عنوان یک تشکل با مشی و منش اصلاح طلبی و البته معتقد به اصل ملزوم تعامل با سایر جریانهای دلسوز نظام جمهوری اسلامی و همفکر و هم رای با خود، که فعالیت خود را چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می دارد.

 

اجمالا توسعه را می توان به معنای برخورداری همه افراد جامعه به ویژه جوانان متخصص، متعهد و پاکدست از تمامی فرصتها و حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست. رسیدن جامعه به توان و شایستگی لازم جهت برخورداری از علم و فن آوری و مدیریت کارآمد و بهره برداری از امکانات موجود و خلق امکانات جدید برای زندگی بهتر و نیز کسب استقلال و امکان تعامل با جهان از موضعی برابر در عین توجه به معیارهای دینی و فرهنگی و گسترش فرهنگ نقد از جمله مؤلفهها و مشخصه های این نوع نگاه به توسعه است.

 

این تعریف از توسعه شامل همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شود. از نگاه مجمع مفهوم حقیقی توسعه، توسعه انسان محور است. به گونه ای که فرآیند توسعه توسط مشارکت همه شهروندان به ویژه جوانان دنبال می شود؛ و متقابلا همه شهروندان از برکات و حسنات توسعه بهره می برند؛ و پیش از هر چیزی تاکید ما بر منابع انسانی، اقتصادی، فرهنگی و … استان خوزستان است.

 

آزادی به گمان ما حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و توان اعمال این حق است. آزادی به این معنا مهمترین عامل پیشرفت جامعه و رشد معنوی و مادی آن و برخورداری همه افراد از حرمت و حقوق اساسی است. از همین منظر آزادی نیز نعمتی الهی است و طبق قانون اساسی کسی حق سلب آن را ندارد.

 

در عین حال به باور ما انسان در برابر آزادی مسئولیت دارد و بایستی آزادی را با رعایت قوانین پاس بدارد. ما بر این باوریم توسعه بدون آزادی به ایجاد جامعه ای متوازن، خلاق و پویا ختم نخواهد شد و آزادی بدون توسعه تداوم نخواهد داشت. لذا دوگانه «توسعه و آزادی» لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ کدام بدون دیگری معنا پیدا نمی کند.

 

اهداف: جلب مشارکت مدنی و حضور حداکثری مردم به عنوان رکن جمهوریت نظام در انتخابات پیش رو از طريق آگاهی بخشی عمومی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی دارای شاخص های مورد تایید که در ادامه کار مجمع ارائه خوهد شد.

 

تأثیرگذاري بر محیط سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادی کشور و استان خوزستان به منظور دفاع از کیان نظام جمهوري اسلامي و قرار دادن کشور در مسیر توسعه و تعالي با رویکرد اصلاح طلبانه

 

توانمد سازی و تقویت باور در نیروهای جوان، خلاق و کارآمد از طریق سازماندهي، آموزش و افزایش همگرايي و انسجام نیروهای همفکر  و کمک به توسعه پایدار و همه جانبه استان خوزستان از طریق نقد، حمایت و پیگیری برنامه هاي توسعه متوازن فرهنگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مشارکت در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی

 

حمایت و تلاش برای شناسایی و رشد نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و ایجاد فرصت بهره مندی استان از این منبع انسانی ارزشمند؛ پاسداری از قانون اساسی، حقوق شهروندی به ویژه آزادی ها مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی و احترام به کرامت انسانها و رعایت مروت با موافقان و مدارا با مخالفان

 

تلاش براي ارتقاء سطح آگاهي هاي سياسي و فرهنگی مردم از طریق پایگاه های اطلاع رسانی و نشریات و همچنین بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای.

 

سیاست ها: پایبندی به ارزش هاي اسلامي و اخلاق حسنه و رعایت اصول صداقت، درستکاري و امانت داری، پایبندی به رقابت سالم در همه عرصه ها، تقویت و نهادینه کردن فرهنگ کار گروهی به عنوان رکن ضروری اداره جامعه در عصر حاضر، تعامل با تمام جریانات سیاسی وفادار به جمهوری اسلامی ایران، تعامل با نهادها و سازمان های قانونی دولتی و غیر دولتی در راستای اهداف مجمع، تلاش برای افزایش مشارکت سیاسی فعال به ويژه در نسل جوان و تقویت بعد جمهوریت نظام اسلامی، نقد و بررسی برنامه ها و سیاست های دستگاههای سیاست گذار و مجری انتخابات با هدف دفاع قانونمند از حق انتخاب مردم در برگزاري انتخابات عادلانه، آزاد و احترام به نتایج آن، اتخاذ مواضع صریح، روشن، قاطع و مستدل در امور مختلف براي آگاهي عموم، تلاش براي سوق دادن جامعه به سمت جامعه اي فعال، با نشاط و آرام، پویا و آگاه، تاکید توامان بر «استقلال فکری اعضا و تبعیت از نظر جمع» و بهره گیری از روش هاي آزادمنشانه در درون تشكيلات