اسامی نهایی نامزدهای مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه شوش اعلام شد

اسامی نهایی نامزدهای مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه شوش اعلام شد

اسامی نهایی نامزدهای مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه شوش اعلام شد.

 

به گزارش تابا؛ بنابر نظر اعلام فرماندار شوش، این لیست به شرح ذیل است:

 

1- سید حسن نجات

۲ – سید راضی نوری

۳ – سید مرتضی موتورچی

۴ – بیژن چگنی

۵ – محمد کعب عمیر

۶ – ناصر چنانی

۷ – ثریا ال کثیر

۸ – ابراهیم سرخه

۹ – سید عباس موسوی امین

۱۰.هدیه مسحنه

۱۱ – موسی سواحلی

 

شورای نگهبان در مرحله تجدید نظر نیز آمار قطعی نامزدهای انتخابات این دوره در خوزستان را ۳۹۰ نفر اعلام کرده است.