اعضاء هیات رئیسه مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان معرفی شدند با انتخاب اعضاء مجمع؛

اعضاء هیات رئیسه مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان معرفی شدند

پس از انصراف اعضاء هیات رئیسه پیشین مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان و با رای گیری میان اعضاء، هیات رئیسه جدید مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان معرفی شد.

به گزارش تابا؛ روز گذشته مصادف با دوشنبه ششم آبانماه، پس از انصراف اعضاء هیات رئیسه پیشین مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان و با رای گیری میان اعضاء، هیات رئیسه مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان معرفی شد.

 

بر اساس رای مجمع رئیس: سیدعبدالهادی آرامی، نائب رئیس: مصطفی ایگدری، دبیر: مجتبی عبدالهی، سخنگو و عضو حقیقی: مهدی آموزیان، مسئولین کارگروه ها: فردین آذریان، سعید هوشنگ، مهردا ارزانی و بازرس ها: مهدی لک، احسان سپهوند و محمد حمیدوای انتخاب و معرفی شدند.