اعضای علی البدل شورای شهر بهبهان به صحن شورا راه یافتند

اعضای علی البدل شورای شهر بهبهان به صحن شورا راه یافتند

اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر بهبهان  با استعفاء دو عضو ثابت به صحن شورا راه یافتند.

  به گزارش خبرنگار تابا از بهبهان، در پی استعفای دوتن از اعضای شورای شهر بهبهان ، فضل الله تژم و منیژه طیبی اعضای علی البدل به صحن شورای اسلامی بهبهان راه یافتند و فعالیت خود را آغاز نمودند.

راه یافتگان جدیددر حضور سایر اعضا شورا پنجم به قرائت سوگند نامه پرداختند. و قسم یادنمودنند درحیطه وظایف قانونی خود از هیچ کوششی برای پیشرفت و آبادانی شهر فروگذار نباشند.

گفته میشود رییس پیشین و عضو جوان  دیگر شورای شهر به قصد شرکت در انتخابات اسفند ماه سال جاری مجلس شورای از سمتهای خود، در موعد قانونی استعفا داده اند/ بهبهان . سرویس خبری، محمد خلیجی