وزیر آموزش و پرورش: بحثی برای افزایش حقوق فرهنگیان وجود ندارد

وزیر آموزش و پرورش: بحثی برای افزایش حقوق فرهنگیان وجود ندارد

وزیر آموزش و پرورش گفت: درحال حاضر بحثی برای افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان وجود ندارد.

 

به گزارش تابا؛ سید محمد بطحایی، اظهار کرد: هر گونه افزایش حقوق در بخش‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش منوط به تصویب قانون و قانون‌گذار است.

 

وی افزود: در این زمینه برای وزارت آموزش و پرورش به صورت خاص، بحثی برای افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان، وجود ندارد.

 

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: موضوع رتبه‌بندی فرهنگیان با هدف ارتقا کیفیت و شایستگی معلمان و فرهنگیان، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش است و بر اساس آن تصمیم‌گیری‌هایی انجام خواهد شد.

 

بطحایی خاطرنشان‌کرد: بر اساس قانون برنامه ششم در موضوع رتبه‌بندی فرهنگیان که با هدف ارتقا کیفیت و شایستگی‌های معلمان اجرایی می‌شود، تغییراتی نیز در نظام پرداخت حقوق به معلمان اتفاق خواهد افتاد.