افزایش ضریب پایداری آبرسانی به شهرستانهای رامشیر و امیدیه مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق خوزستان عنوان کرد؛

افزایش ضریب پایداری آبرسانی به شهرستانهای رامشیر و امیدیه

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق از افزایش ضریب پایداری آبرسانی به شهرستانهای رامشیر و امیدیه خبر داد.

به گزارش تابا، محسن رستگارنیا گفت: با توجه به فرسودگی خط لوله انتقال ۷۵۰ و ۹۰۰ میلیمتر انتقال آب منتهی به تاسیسات امیدیه یک ، تامین کننده آب شهرهای رامشیر، امیدیه و پایگاه چهارم پدافند هوایی طی ۵ مرحله عملیات ۷ نقطه از نقاط ضعف خط لوله که طی سالهای گذشته به دفعات شکسته شده و باعث قطع آب در مناطق تحت پوشش می گردید تعویض و ترمیم شد.

 

وی ادامه داد: این حجم تعویض خط لوله تاکنون بی سابقه بوده که طی چند روز گذشته توسط گروههای تعمیراتی امور آبرسانی مرغزار و بندر امام خمینی انجام و باعث افزایش تحمل فشار آب و همچنین بالا رفتن ضریب پایداری انتقال آب به شهرستان های رامشیر و امیدیه شد.

 

مدیر عامل شرکت آب جنوب شرق تصریح کرد: بمنظور پایداری آبرسانی در مناطق تحت پوشش، تعویض ۶ حلقه کوپلینگ ۷۵۰ قدیمی، نصب ۸ حلقه کوپلینگ ۷۵۰ جدید، تعویض و بازسازی بیش از سه متر از خط لوله ۹۰۰ میلیمتر، نصب دو حلقه کوپلینگ، نصب یک دستگاه شیر تخلیه هوا و بازسازی و احیای یک دستگاه شیر تخلیه هوای قدیمی، با موفقیت به سرانجام رسید.