افزایش همکاری بین بخشی دستگاه های اجرایی برای احداث اسکله های گردشگری و ساماندهی آنها در نخستین جلسه کمیته ساماندهی سواحل و شناورهای خوزستان سال جاری مطرح گردید؛

افزایش همکاری بین بخشی دستگاه های اجرایی برای احداث اسکله های گردشگری و ساماندهی آنها

طی نشست کمیته ساماندهی سواحل و شناورهای استان خوزستان ضمن بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح جامع پایش سواحل خوزستان، بر لزوم تشریک مساعی دستگاه های اجرایی ذیربط در تکمیل این طرح و احداث اسکله های گردشگری و انضباط بخشی به تردد شناورها تأکید شد.

 

به گزارش تابا، طی نخستین نشست کمیته ساماندهی سواحل و شناورهای استان خوزستان در سال جاری که با حضور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، نجاتی و عبیات معاونین انتطامی- امنیتی و عمرانی ایشان، عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و دیگر مدیران دستگاه های ذیربط در این حوزه دوازدهم تیرماه سال جاری برگزار شد، بر هماهنگی بین بخشی بین دستگاه های اجرایی و انتظامی جهت احذ مجوزهای لازم در تکمیل پژوهش های میدانی برای طرح جامع پایش سواحل استان خوزستان و طرح جامع مدیریت سواحل تأکید گردید.

 

همچنین طی این نشست با اشاره به اختصاص اعتبارات لازم برای انجام مطالعات و احداث اسکله های گردشگری در شهر های ساحلی استان خوزستان با هدف رونق گردشگری و ایجاد فرصت های اشتغال و رونق اقتصادی، بر لزوم رفع موانع موجود بر سر راه احداث این اسکله ها تاکید شد.

 

تسهیل تردد در آبراه اروند صغیر با جمع آوری پل های غیر استاندارد و جمع آوری موانع ایجاد شده توسط شهرداری در بخشی از ساحل اروند رود از جمله پیشنهادها برای آماده کردن زمینه ی اجرای احداث اسکله های گردشگری در شهرهای خرمشهر و آبادان بودند.

 

همچنین روند اجرای ساماندهی، تجهیز و تکمیل بنادر و اسکله ها بررسی گردید و جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجاز در سواحل، جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز در اسکله ها و ارتقای سطح تعامل و همکاری بین دستگاه های متولی و ناظر را از جمله اقداماتی برشمرده شد که می باید با همکاری و هم افزایی دستگاه های متولی در این حوزه انجام شود.

 

در جریان بررسی طرح مذکور با اشاره به تعداد اسکله های متروکه و غیرمجاز، بر لزوم تصمیم سازی برای تعیین تکلیف این اسکله ها و نحوه اتمام فعالیت و ابطال مجوز آنها به منظور پیشگیری از انجام قاچاق کالا از طریق آنها تأکید شد.

 

همچنین طرح انضباط بخشی تردد شناورها طی این نشست طرح و بررسی شد و بر لزوم احصای حوزه فعالیت ها، اسکله ها و شناورهای مجاز و ثبت و ضبط و ساماندهی کامل فعالیت شناورها حسب اسناد بالا دستی کشور تاکید شده و دستگاه های نظارتی و متولی در این زمینه، حسب الزامات طرح جامع به طور هماهنگ نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند.