اماکن ناایمن در خوزستان شناسایی می‌شوند

اماکن ناایمن در خوزستان شناسایی می‌شوند

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به آثار مشهود ناایمن بودن بسیاری از اماکن در سطح شهرهای استان، گفت: این اماکن به منظور رفع نقایص نقاط ناایمن شناسایی می‌شوند.

تابا؛ احمد شجیراتی  با اشاره به آثار مشهود ناایمن بودن بسیاری از اماکن در سطح استان و اینکه شناسایی این اماکن در دستور کار است، اظهار کرد: همه دستگاه‌های موردنظر استان به منظور رفع نقایص نقاط ناایمن در سطح شهرها برای ارتقای سطح ایمنی به صورت تخصصی کمک کنند.

 

وی با اشاره به حساسیت‌های موجود در جامعه در بروز حوادث ناگوار در سطح ملی که کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، ادامه داد: موضوع بازرسی از کارگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع حوادث دارای اهمیت ویژه‌ای است.

 

شجیراتی تصریح کرد: به منظور ارتقای جایگاه بازرسی کار برای کمک به صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور نشست هم‌اندیشی بازرسان کار خوزستان در اهواز برگزار شد تا در این خصوص راهکارهایی ارائه شود.

 

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: با توجه به تاکیداتی که از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان درباره اهمیت بازرسی کار و لزوم رسیدگی جدی و مستمر به این مهم وجود دارد باید برای ارتقای جایگاه بازرسی کار در استان تلاش کرد.