انتصاب سرپرست اداره کل سیاسی،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری

انتصاب سرپرست اداره کل سیاسی،انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری

استاندار خوزستان، سرپرست اداره کل سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را منصوب کرد.

 

به گزارش تابا، غلامرضا شریعتی در حکمی ناظم ثبوتی را به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب کرد.

 

پیش از این حبیب الله فضل الله پور در این سمت مشغول خدمت بود و ناظم ثبوتی نیز فرمانداری شهرستان هویزه در سوابق اجرایی خود دارد.