انتصاب مدیران جدید در دو اداره صنعت معدن و امور آب بهبهان

انتصاب مدیران جدید در دو اداره صنعت معدن و امور آب بهبهان

مراسم تودیع و معارفه ادارات امور آب شرق و صنعت معدن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابا از بهبهان طی مراسم جداگانه ای مهدی عابدنژاد به سمت رییس اداره صنعت معدن و تجارت بهبهان ومهدی خواجه پور به عنوان مدیر اداره امور آب شرق خوزستان (بهبهان) منصوب شدند.

در مراسم معارفه مهدی خواجه پور رییس جدید امور آب بهبهان ،محمد حری و حمیدرضا لشکری معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب استان خوزستان و جمعی از مدیر حصور داشتند که طی آن از زحمات شهریار مرتضوی مدیر پیشین این اداره تقدیر به عمل آمد.

در جلسه معارفه مهدی عابدنژاد رییس جدید اداره صنعت معدن و تجارت بهبهان از خدمات حبیب الله حمیدیان که پیش از این عهده دار این مسیولیت بود قدردانی گردید.

اسداللهی معاون اداره کل صنعت معدن وتجارت استان خوزستان و محمد حری فرماندار بهبهان در این آیین حضور داشتند.

متذکر می گردد مهدی خواجه پور رییس جدید ادراه آب از کارشناسان مجرب اداره کل آب استان خوزستان بوده است.

و مهدی عابد نژاد سرپرست جدید اداره صنعت معدن و تجارت نیز از پرسنل بومی و توانمند مجموعه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهبهان می باشند. خبرنگار بهبهان/ محمد خلیجی