انجام عملیات مبارزه با ملخ صحرایی ۹۶۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان

انجام عملیات مبارزه با ملخ صحرایی ۹۶۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: از اواخر خرداد ماه با طغیان ملخ آسیایی در سطح ۸۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر استان مواجه شدیم که عملیات مبارزه با این آفت در حال انجام است.

 

به گزارش تابا؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با بیان اینکه عملیات مبارزه با ملخ صحرایی بلافاصله بعد از گزارشات رسیده از فائو و سازمان حفظ نباتات کشور از تاریخ ۱۱ بهمن ۹۷ در استان آغاز شد گفت: با استفاده از ۱۳۴ گروه پایش و ۲۷ گروه عملیات مبارزه با ملخ صحرایی ۹۶۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اعم از زراعی ، باغی و جنگل ها و مراتع انجام شد.

 

محمد قاسمی نژاد افزود: در این مدت با استفاده از سموم کم خطر از طریق هواپیماهای مچهز به ULV ، پهبادها ، سمپاش های پشت تراکتوری و ULV های پشت وانتی ، پشت فرغونی و پشت نفری مناطق آلوده کنترل شد و خوشبختانه خطر رفع شده است.

 

وی ادامه داد: از اواخر خرداد ماه با طغیان ملخ آسیایی در سطح ۸۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر استان مواجه شدیم که این بار نیز بلافاصله با هماهنگی معاونت و رییس هیئت مدیره نیشکر و صنایع جانبی و همچنین مدیر عاملان شرکت های هفت گانه نیشکر مانند مبارزه با ملخ های صحرایی عملیات سمپاشی ضورت گرفت.

 

قاسمی نژاد با بیان اینکه هم اکنون به طور مستمر در حال پایش و مبارزه با این آفت هستیم اظهار داشت: تاکنون ۱۰ هزار هکتار از اراضی علیه ملخ آسیایی سمپاشی شده و کار با جدیت در حال پیگیری است و از روزهای آینده مقطع جدیدی از مبارزه علیه این آفت در قسمت غربی استان شروع خواهد شد.

 

وی اضافه کرد: بر خلاف تحمل کم ملخ های صحرایی که قادر به دماهای بالای ۳۵ درجه نمی باشند ملخ های آسیایی به علت بومی بودن خود را با شرایط اقلیمی استان وفق می دهند و گرما روی فعالیت انها اثری ندارد.