انشعابات غیر مجاز اندیمشک جمع آوری شد

انشعابات غیر مجاز اندیمشک جمع آوری شد

مدیر امور آبفا اندیمشک با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح با همکاری و مساعدت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی شهرستان اندیمشک به اجرا رسید .

 

به گزارش تابا؛علیرضا بنیادی افزود: جمع آوری انشعابات غیر مجاز آب در جاده کمربندی شرق اندیمشک انجام و بیش از ۲۰ انشعاب غیر مجاز با اجرای این طرح جمع آوری شد.

مدیر امور آبفا منطقه اندیمشک عنوان کرد: این طرح با هدف تقویت فشار آب و تامین رضایت شهروندان و هم چنین جمع آوری انشعابات غیر مجاز اجرا شده است.