اولویت بخشی به امر نخبه پروری در مجموعه تعلیم و تربیت استان

اولویت بخشی به امر نخبه پروری در مجموعه تعلیم و تربیت استان

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به ضرورت نخبه پروری در بستر مجموعه تعلیم و تربیت استان؛ اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی مدارس سمپاد به عنوان یک اولویت در آموزش و پرورش استان دنبال می شود.

به گزارش تابا؛ کورش مودت در جمع مدیران مدارس استعدادهای درخشان نواحی چهارگانه اهواز بیان کرد: نخبه پروری یکی از برنامه های اولویت دار مجموعه تعلیم و تربیت استان است و مدارس سمپاد با ظرفیت بالای علمی خود می توانند نقش مهمی در تحقق این هدف اولویت دار ایفا کنند.

 

وی در ادامه با اشاره به برنامه های ویژه آموزش و پرورش خوزستان در خصوص افزایش ضریب امنیت مدارس در حوزه بهداشتی؛ خاطرنشان کرد: مجموعه تعلیم و تربیت استان برنامه های ویژه ای برای ارتقای وضعیت بهداشتی ترتیب داده است تا همه شیوه نامه های بهداشتی در مدارس به خوبی رعایت شود.

 

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در عین حال با اظهار اینکه استان خوزستان جز ۳ استان برتر کشور در حوزه خیرین مدرسه ساز است؛ توضیح داد: طرح “آجر به آجر” یکی از طرح های خوب و ابتکاری در حوزه جذب مشارکت خیرین مدرسه ساز است. این طرح که ناظر به زیرنظام فضا و تجهیرات سند تحول بنیادین است نقش مهمی در جذب کمک های خرد مردم در مدرسه سازی است.

 

مودت در پایان یادآور شد: توسعه کمی و کیفی مدارس استعدادهای درخشان به عنوان یک برنامه اولویت دار در دستور کار متولیان تعلیم و تربیت استان قرار دارد