اولین چاه تكمیل شده از طرح ۲۸ مخزن، در میدان كبود تولیدی شد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد:

اولین چاه تكمیل شده از طرح ۲۸ مخزن، در میدان كبود تولیدی شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از تولیدی شدن اولین چاه حفاری شده در طرح نگهداشت و افزایش توان تولید موسوم به ۲۸ مخزن خبر داد.

به گزارش تابا، مهندس احمد محمدی با اعلام این خبر گفت: چاه شماره ۶، اولین حلقه از چا های برنامه شده در طرح میدان کبود است که طبق زمانبندی مشخص شده، ۲۰ فروردین سال جاری با دبی تقریبی بیش از ۱۰۰۰ بشکه در روز در مخزن بنگستان تولیدی شده است.

 

وی افزود: کسب حداکثری اطلاعات جدید از گستره و ابعاد مخزنی میدان کبود، بررسی پتانسیل تولید سازند ایلام مخزن بنگستان این میدان، رعایت الزامات زیست محیطی و مدیریت پسماند، انتقال تجربیات و دانش شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب به بدنه خصوصی صنعت نفت، مهمترین دستاورد حفاری موفق این حلقه چاه است.

 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اتمام موفقیت آمیز عملیات حفاری این چاه در طلیعه سال جهش تولید را نوید بخش توسعه فعالیت های صنعت نفت با مشارکت بخش خصوصی توانمند ایرانی دانست و افزود: با برنامه ریزی انجام شده در نیمه نخست امسال، شاهد پیشرفت کار در سایر حوزه های طرح نگهداشت و افزایش تولید از جمله اهواز، منصوری، گچساران و مارون نیز خواهیم بود.

 

طرح کبود از مجموعه طرح های نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفت خیز است که در بخش تحت الارض شامل حفاری ۴ حلقه چاه در مخزن آسماری و ۴ حلقه چاه در مخزن بنگستان است. میدان کبود واقع در استان ایلام از میادین تحت سرپرستی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است.