اینفوگرافی: اسلحه‌های داعش ساخت کجاست؟

طبق آمار منتشر شده در سایت استاتیستا ۴۴ درصد اسلحه‌های داعش ساخت چه کشورچین و ۲ درصد آن ساخت آمریکا بوده‌اند.

تابا؛ طبق آمار منتشر شده در سایت استاتیستا ۴۴ درصد اسلحه‌های داعش ساخت چه کشورچین و ۲ درصد آن ساخت آمریکا بوده‌اند.