بازآفرینی بافت تاریخی در خوزستان ۷ هزار شغل ایجاد می کند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: طرح بازآفرینی شهری بافت های تاریخی استان با چشم انداز ایجاد هفت هزار و ۱۶۶ فرصت شغلی شامل ۱۵ محله در هفت شهر استان می شود.

 

به گزارش تابا،امید حاجتی مساحت بافت های تاریخی مصوب را که نیاز به بازآفرینی دارند ، ۴۴۷ هکتار عنوان کرد و افزود: میزان اعتباری که برای اجرای این طرح اختصاص یافته است سه هزار و ۸۳۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است.

 

وی ادامه داد: باز آفرینی شهری پایدار در ۱۵ محله بافت تاریخی استان تعداد هفت هزار و ۱۶۶ فرصت شغلی را در شهرهای اهواز، دزفول، شوش، شوشتر، بهبهان، رامهرمز و آبادان فراهم می کند.

 

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان خوزستان بیشترین میزان مساحت و منابع مالی در اجرای این طرح را مربوط به شهرستان شوشتر با ۲۲۱ هکتار و اعتباری بالغ بر یک هزار ۶۹۷ میلیارد ریال دانست و افزود: همچنین در این راستا تعداد سه هزار و ۱۷۴ فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد می شود.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآور شد: سرای معین التجار و بازار کاوه در اهواز، سیاه پوشان، پل قدیم، بازار و لوریان در دزفول، خیابان امام در شوش، امام زاده عبدالله، اشکفتی، دل دل و محلات غرب گرگر، کندال در شوشتر، راسته بازار در بهبهان، بازار در رامهرمز و امیری در آبادان با مجموع ۳۲ هزار و ۱۱۶ نفر جمعیت محلات هدف بافت های تاریخی بازآفرینی شهری در خوزستان هستند.

 

حاجتی همچنین خاطرنشان کرد: استان خوزستان در برنامه بازآفرینی شهری پایدار از ۴۸۶ محله کشور، ۲۹ محله با سهم ۶ درصدی را به خود اختصاص داده است.

 

وی با اشاره به اینکه تعداد ۱۵ محله در بافت تاریخی، ۹ محله در سکونتگاه های غیر رسمی و پنج محله دیگر در بافت ناکارآمدی شهری قرار دارد، عنوان کرد: برای اجرای این طرح در استان ۱۰ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.

 

گفتنی است، منابع مالی این طرح ها از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در جهت اجرای برنامه روبنایی ، زیربنایی و توانمندسازی و همچنین اجرای برنامه نوسازی مسکن اختصاص یافته است.