بازرسی از واحدهای توزیع کننده گندم سبوس ، آرد

بازرسی از واحدهای توزیع کننده گندم سبوس ، آرد

طی تیر ماه سال جاری در استان خوزستان ۱۳۳۵ مورد بازرسی از واحد های توزیع کننده گندم سبوس و آرد به عمل آمد .

به گزارش تابا : بهرام جباری معاون بازرسی و نظارت این سازمان در این خصوص گفت : در تیر ماه سال جاری ۱۳۳۵ مورد بازرسی از واحدهای توزیع کننده گندم سبوس ، آرد و نان بعمل آمد و ۱۳۰ پرونده به ارزش ۴۳۵/۹۷۷/۴۳۰ ریال تشکیل و به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال گردید. وی افزود : بیشتر تخلفات در خصوص نان بود که ۷۸ مورد کم فروشی و ۱۵ مورد هم در همین خصوص گرانفروشی بود.

 

جباری گفت : در تیرماه ۹۹سال جاری، ۷۹۱ گشت مشترک با ادارات و اتاق های اصناف و اتحادیه برگزار و ۱۱۳ پرونده به ارزش ریالی ۲۵/۴۳۵/۳۴۹/۰۰۰ تشکیل و به اداراه کل تعزیرات حکومتی ارسال گردید.