با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس ۳ متهم در بهبهان دستگیر شدند

با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی پلیس ۳ متهم در بهبهان دستگیر شدند

با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ضمن پاکسازی نقاط جرم خیز سه تن از متهمان سابقه دار در بهبهان دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار تابا از بهبهان، سرهنگ رضا پاپی فرماندهی انتطامی بهبهان با اعلام این خبر افزود: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و شناسایی و دستگیری مجرمان و مخلان نظم و امنیت جامعه طرح مذکور در ۲۴ساعت گذشته بصورت هماهنگ و ضربتی توسط ماموران این فرماندهی به اجرا درآمده است.

سرهنگ پاپی تاکید کرد: ماموران پلیس با تحقیقات اطلاعاتی سه نفر که سابقه شرارت، قدرت نمایی، درگیری و تیراندازی داشته اند را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در چند عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردنند.

 

فرماندهی انتطامی بهبهان افزود: در مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح شکاری کشف شده، و آنان در تحقیقات بعمل آمده تاکنون به ارتکاب ۲ فقره تیراندازی به سمت اشخاص و منازل اعتراف نمودنند.

 

ستوانیکم محمد علی دسترنج معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان بهبهان نیز با تاکید بر اجرای طرح ارتقا امنیتی جهت حفظ آسایش و آرامش شهروندان اظهار داشت: این طرح در نوبت های متعدد با تمام توان توسط این فرماندهی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد./ بهبهان . سرویس خبری. محمد خلیجی