برای انجام کار جهادی تنها بسیج کافی نیست

برای انجام کار جهادی تنها بسیج کافی نیست

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان خوزستان با تاکید بر این نکته که یک کار جهادی در زمینه علم نیاز داریم، گفت: برای انجام کار جهادی تنها بسیج کافی نیست.

 

به گزارش تابا، عبدالله بابااحمدیان رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان خوزستان در این برنامه اظهار داشت: با همه فراز و نشیب ها و دسیسه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی و پس از سپری کردن مشکلات فراوان، انقلاب اسلامی ملت ایران به چهل ساله شد.

 

وی با اشاره به این مطلب که الگوهای علمی ما براساس مقاله‌نویسی است، تصریح کرد: دانشجویان عزیز ما برای نوشتن مقالات و پایان نامه ها تلاش زیادی انجام می‌دهند ولی در گوشه کتابخانه‌ها خاک می خورند، که باید فکری به حال این مسئله کرد.

 

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان خوزستان با تاکید بر این نکته که یک کار جهادی در زمینه علم نیاز داریم، بیان کرد: با این کار می‌توانیم بین علوم و دانش‌هایی که به صورت مقاله ارائه می شود پیوند ایجاد کنیم و از آنها استفاده کاربردی ببریم.

 

بابااحمدیان با اشاره به اینکه برای انجام کار جهادی تنها بسیج کافی نیست، گفت: باید مطالبه گری از سوی دانشگاه ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز انجام شود تا کار پیش برود و نمود عینی پیدا کند.

 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز در بحث موشکی و نظامی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، در بحث نانو تکنولوژی نیز توفیقات و دست آوردهای چشمگیری داشته‌ایم که این کارها باید در رشته‌های دیگر نیز انجام شود تا نتیجه بخش باشد.

 

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان خوزستان با اشاره به فروش نتیجه برخی از پژوهش‌های علمی، تصریح کرد: در محصولات نانو تکنولوژی که بیشتر به کشور چین صادر می شود درآمد هنگفتی کسب کرده‌ایم که امیدوارم این پیشرفت در علوم دیگر نیز حاصل شود./تسنیم