برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه در بهبهان

برخورد با ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه در بهبهان

​رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بهبهان حفظ و حراست از حریم راه و برخورد قاطع با هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در حریم راه را از وظایف ذاتی این اداره دانست.

 

به گزارش تابا، کاظم شکرخواه اظهار کرد: حفظ و حراست از حریم راه و برخورد قاطع با هرگونه ساخت و ساز بدون مجوز در حریم راه از وظایف ذاتی این اداره است.

 

وی در ادامه با استناد به مقرارات ایمنی و حریم راه و راه آهن، افزود: برابر این قانون ساخت و ساز و عبور تاسیسات زیر بنایی در حریم مصوب راه های استحفاظی سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای ممنوع می باشد و تا عمق ۱۰۰ متر پس از حریم راه نیز هرگونه تغییر کاربری باید با کسب مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل استان صورت پذیرد.

 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بهبهان با اشاره به اهتمام قوه قضایی و دادستان شهرستان در برخورد با ساخت و سازهای بدون مجوز، از انجام چند مورد تخریب فنس کشی و حصارکشی بدون مجوز در حوزه استحفاظی محور بهبهان- رامهرمز با اخذ مجوز از دادستان شهرستان و دریافت حکم قضایی داد.​