برداشت بیش از ۲ برابری کلزا در مسجدسلیمان

برداشت بیش از ۲ برابری کلزا در مسجدسلیمان

بیش از ۹۰ تن کلزا از سطح ۲۲۵ هکتار از سطح مزارع شهرستان مسجدسلیمان برداشت شد.

 

به گزارش تابا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در سال زراعی ۹۸-۹۹ حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش شهرستان به کشت کلزا اختصاص یافت که از این میزان تنها ۲۲۵ هکتار قابل برداشت بود.

 

علی اکبر باورساد با بیان اینکه ۹۹ تن کلزا از سطح کشت شده برداشت و تحویل انبار تعاون روستایی گردید تصریح نمود: در سال زراعی گذشته ۳۴ تن کلزا از ۲۰۰ هکتار برداشت و تحویل انبار تعاون روستایی شد.