برپایی موکب شرکت فولاد اکسین خوزستان در مرز چذابه

 موکب شرکت فولاد اکسین خوزستان در مرز چذابه برپا شد.

 

به گزارش تابا، همزمان با ایام اربعین حسینی موکب فولاد اکسین خوزستان توسط پایگاه مقاومت بسیج شرکت درچذابه برپا شد.

 

موکب فولاداکسین همه ساله با همت کارکنان و توجه مدیر عامل شرکت در کنار سایرین مواکب و مردم در مسیر زائرین اربعین حسینی برپا می شود و در طول شبانه روز پذیرای زائران اربعین حسینی بوده و مشغول به خدمت به این عزیزان می باشد.