بیشترین حوادث در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد

بیشترین حوادث در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتد

معاونت بازرسی اداره کل کار، تعاون ورفاه خوزستان با بیان اینکه باید از ایجاد کارگاه ناایمن جلوگیری شود؛ اذعان کرد: بیشتر حوادث ما در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد. از صادر‌کنندگان مجوز می خواهیم بحث ایمنی را کاملا جدی بگیرند.

به گزارش خبرنگار تابا؛ معاونت بازرسی اداره کل کار، تعاون و رفاه خوزستان در همایش انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار اهواز که در شامگاه، هشتم مهر ماه برگزارشد؛ با بیان اینکه بحث ایمنی در کار بسیار پر اهمیت است؛ اظهار کرد: آمار نشان می دهد بیشتر حوادث ما در کارگاه هایی اتفاق می افتد که قدرت ایمنی کافی را ندارند.

وی ادامه داد: بعد از سال ها بحث صلاحیت مسئولین ایمنی مطرح شد و تصمیم گرفته شد افرادی وارد سیستم ایمنی شوند که در بحث ایمنی دارای تخصص باشند زیرا که این مسئولیت بسیار پر اهمیت است است و با جان انسان ها در ارتباط مستقیم است.

 

سلامات با اشاره به اینکه بحث مسئولین ایمنی نظام مند شده است؛ گفت: در شورای کار نواقصی وجود داشت و دیدگاه این بود باید به دنبال اشتغال باشیم و زیاد سخت نگیریم. این دیدگاه کاملاً اشتباه است زیرا که ما اول باید جان انسان ها را حفظ کنیم بعد به دنبال بحث نان باشیم.

 

معاونت بازرسی اداره کل کار، تعاون ورفاه خوزستان با اعلام اینکه در راستای حفظ ایمنی، سامانه مسئولین ایمنی میثاق راه اندازی شد؛ عنوان کرد: با راه اندازی این سامانه صلاحیت افراد به صورت سیستمی ثبت گردید.

 

وی خاطرنشان کرد: در وزارت کار به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد به لحاظ تعداد بازرس ها و امکانات، امکان اینکه بازرسان کار به عنوان مسئولین ایمنی وارد کارگاه ها شوند وجود ندارد به همین دلیل باید از ظرفیت حضور مسئولین ایمنی در کارگاه ها استفاده شود.

 

سلامات درخواست کرد: انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی در کنار هم باشند و با تلاش هم ایمنی را در کار ارتقا دهند و همچنین کلیه انجمن ها نیز به بحث ایمنی کمک و ایده و طرح های خود را ارائه و از حاشیه ها دوری کنند.

 

معاونت بازرسی اداره کل کار، تعاون ورفاه خوزستان با بیان اینکه باید از ایجاد کارگاه ناایمن جلوگیری شود؛ اذعان کرد: بیشتر حوادث ما در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد. از صادر‌کنندگان مجوز می خواهیم بحث ایمنی را کاملا جدی بگیرند.

 

وی ادامه داد: در طول سال متاسفانه به دلیل عدم وجود ایمنی مناسب جوان های بسیاری و حتی کارگران با تجربه در کارگاه های ساختمانی سقوط می کنند که  منجر به مرگ یا قطع نخاع می شوند که اکثر این حوادث جبران ناپذیر هستند. مسئولین ایمنی با علم و آگاهی خود باید از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند و ایمنی را  در کارگاه ها نهادینه کنند.

 

سلامات عدم آگاهی برخی از کارفرمایان را یک مشکل اساسی خواند و اذعان کرد: برخی از کارفرمایان نگاهشان نگاه اقتصادی است و جان انسان ها برایشان اهمیت کمتری دارد در حالی که جان انسان با هیچ چیز قابل مقایسه نیست.