بیش از ۸۱ هزارتن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان شوشتر خریداری شد

بیش از ۸۱ هزارتن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان شوشتر خریداری شد

رییس اداره تعاونی روستایی شهرستان شوشتر گفت: تاکنون بیش از ۸۱ هزارتن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.

 

به گزارش تابا؛سهراب عبدالهی بیان کرد: این مقدار گندم از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون توسط پنج مرکز خرید به صورت شبانه روزی خریداری شده است.

 

وی افزود: نرخ تضمینی محصول گندم معمولی با افت مفید چهار درصد و غیر مفید یک درصد هرکیلو گرم ۱۷ هزار ریال و همچنین برای گندم دروم نرخ تضمینی ۱۷ هزار و۷۰۰ ریال است.

 

رییس اداره تعاونی روستایی شهرستان شوشتر ادامه داد: همچنین در این مدت پنج هزار و۷۰۰ تن دانه روغنی کلزا نیز از کشاورزان این شهرستان خریداری شده است.