تأمین ۱۴۳ میلیون مترمکعب آب برای نخیلات شادگان

تأمین ۱۴۳ میلیون مترمکعب آب برای نخیلات شادگان

رئیس اداره منابع آب شادگان از تامین حق‌آبه ۱۱/۵۰۰ هکتار نخیلات و صیفی‌جات شادگان در تابستان خبر داد.

به گزارش تابا؛عبدالمحمد بشیری گفت: با توجه به ممنوعیت کشت شلتوک در حوضه جراحی و تاکید مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در رساندن آب به انتهایی‌ترین نقطه حوضه کارشناسان این اداره با برخورد جدی با برداشت کنندگان غیر مجاز کشت شلتوک ضمن پلمب منصوبات و قطع آب بر روی کشت‌های غیر مجاز، آنها را خشک و اقدامات قضایی صورت گرفت.

وی افزود: عمده نخیلات شادگان در انتهای حوضه که پیش از ۱۱/۵۰۰ هکتار می‌باشند در مجاورت دو نهر اصلی عبودی و خروسی قرار دارند لذا با توجه به محدودیت منابع آبی و زمان هر دوره رهاسازی و همچنین وجود پیش از ۵۵ نهر اصلی و فرعی در حوضه شادگان این امر بخوبی مدیریت و محقق شد.

 

رئیس اداره منابع آب شادگان بیان کرد: نظارت بر کنترل برداشت‌ها و اندازه‌گیری‌های مکرر در بالادست حوضه شادگان در تقسیم بندی حق‌آبه را از اهم موارد رسیدن آب به انتهای حوضه دانست.

 

همچنین وی از بازدیدهای مکرر میدانی معاون حفاظت و همچنین مدیریت حفاظت و کارشناسان آن حوزه نسبت به رصد آب و بازدید از انتهای حوضه شادگان قدردانی کرد.