تأیید نهایی چهار هزار و ۴۰۰ پرونده خسارت کشاورزی سیل خوزستان معاون امور عمرانی استانداری خوزستان خبر داد:

تأیید نهایی چهار هزار و ۴۰۰ پرونده خسارت کشاورزی سیل خوزستان

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت:چهار هزار و ۴۰۰ پرونده خسارت کشاورزی سیل خوزستان در هفته جاری به تأیید نهایی رسید.

 

به گزارش تابا؛فاضل عبیات اظهار کرد: به بیش از ۹۹ درصد از کشاورزان خسارت دیده در سیل خوزستان خسارت پرداخت می شود.

 

وی بیان کرد: به این ترتیب از مجموع ۲۳ هزار و ۶۵۰ پرونده ثبت شده کشاورزی، ۲۳ هزار و ۳۳۵ پرونده به مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان تأیید نهایی شدند.

 

عبیات با بیان اینکه بیش از ۹۹ درصد پرونده‌های ثبت شده تأیید شدند، گفت: ظرف چند روز آینده کار پرداخت خسارت به پرونده‌هایی که در هفته جاری تأیید شدند، انجام خواهد شد.