تات نفت طرح توسعه ميدان شادگان را به مناطق نفتخیز جنوب تحویل داد

تات نفت طرح توسعه ميدان شادگان را به مناطق نفتخیز جنوب تحویل داد

شركت تات نفت روسيه طرح توسعه میدان نفتی شادگان(MDP ) را به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ارائه داد.

 

به گزارش تابا؛ مراسم رسمي تقديم نتايج طرح مطالعاتي توسعه ميدان شادگان روز سه‌شنبه ۵ دي ماه ۹۶ با حضور مديرامورفني، مدير برنامه ريزي تلفيقي، مدير توليد، رئيس امور حقوقي و قراردادها و كارشناسان معاونت مهندسي نفت شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب و معاون شركت تات نفت در ساختمان مركزي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد.

 

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب طي تفاهم نامه اي كه اسفندماه ۹۵ با شركت تات نفت امضا كرده بود تهيه طرح توسعه ميدان شادگان(MDP ) را به اين شركت واگذار كرد؛ همسو با اين شركت، ۴ شركت ديگر نيز مطالعات توسعه ميدان شادگان را انجام داده كه تا كنون دو شركت نتايج مطالعات خود را ارائه داده اند.

 

بر اساس مدل قراردادي مناطق نفتخيز جنوب و نتايج حاصله از مطالعاتي که ۵ شرکت بر روي ميدان شادگان انجام داده اند و طرح توسعه موجود در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، در نهايت طرح نهايي واحدي آماده و به شركت هايي كه مطالعه آنها حداقل امتياز فني مورد نظر را كسب نموده است ارائه خواهد گرديد لذا اين امر موجب خواهد شد كه قابليت برگزاري مناقصه در فرآيند انتخاب پيمانكار اصلح بوجود آيد.