تا پایان برنامه ششم توسعه، ۷۰ هزار نفر به ظرفیت خوابگاهی اضافه می شود

تا پایان برنامه ششم توسعه، ۷۰ هزار نفر به ظرفیت خوابگاهی اضافه می شود

رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه ارتقای سطح خوابگاهها و رتبه بندی آنها با جدیت در حال انجام است ابراز امیدواری کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه، ۷۰ هزار نفر به ظرفیت خوابگاهی اضافه شود.

 

به گزارش تابا؛دکتر مجتبی صدیقی چهارشنبه در حاشیه راه اندازی سلف سرویس جدید خوابگاه حضورت معصومه (س) دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۱۰۰ خوابگاه مجردی ملکی دانشگاه با ظرفیت ۲۵۵ تا ۲۶۰ هزار نفر و ۳۰۰ خوابگاه خودگردان مجوز دار در خدمت دانشجویان هستند.

 

صدیقی گفت: سال تحصیلی جدید فعالیت در حوزه تربیت بدنی، ارتقای خوابگاهها و غذا خوری ها مطلوب بود اما تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله داریم.

 

رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: ساخت خوابگاههای جدید در دستور کار قرار دارد که در این زمینه به کمک های دولت، بخش خصوصی و خیرین نیاز داریم.

 

وی اظهار داشت: حدود ۲۸ تا ۳۰ دانشگاه مجوز استفاده ازوام بانکی را برای ساخت خوابگاه دریافت کرده اند.

 

صدیقی در خصوص جذب دانشجویان خارجی گفت: جذب این دانشجویان درردیف برنامه های اصلی وزارت علوم قرار دارد و توسعه خوبی در جذب دانشجویان شهریه پرداز صورت گرفته است.

 

رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: ۲۹ هزار دانشجوی خارجی در وزارت علوم، بیش از هشت هزار نفر در دانشگاه آزاد و حدود سه هزار نفر در زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحصیل می کنند که امید است تا پایان برنامه ششم توسعه به ۷۴ تا ۷۵ هزار نفر برسند.

 

وی بیان کرد: راه اندازی رستوران های مکمل در کنار رستوران های قدیمی و سنتی نیز از سیاست های وزارت است که برای دانشجویان ایجاد تنوع می‌کند و دانشجویان قدرت انتخاب بیشتری دارند.

 

صدیقی ادامه داد: فضای دانشگاه شهید چمران اهواز نیز مطلوب تر شده اما با شرایط ایده آل فاصله دارد.