تخریب سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌های زهره و جراحی مدیر امور آب جنوب شرق خوزستان خبر داد:

تخریب سازهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌های زهره و جراحی

مدیر امور آب جنوب شرق خوزستان از تخریب قلع و قمع سازهای غیرمجاز در حدود بستر رودخانه‌های زهره و جراحی خبر داد.

 

به گزارش تابا؛سعید شیرالی اظهار داشت: در راستای حفاظت از حدود بستر و احاریم رودخانه، پس از اخذ احکام قضایی جداگانه تعداد یک واحد دامداری و یک باب ساختمان در دست احداث در شهرستان‌های ماهشهر و هندیجان واقع در حریم و بستر رودخانه زهره و جراحی توسط امور آب منطقه جنوب شرق در روستاهای هدامه سفلی و پوزسفید تخریب و قلع و قمع شد.

 

وی افزود:این اقدامات علیرغم مقاومت و تهدیدات بسیار شدید مالکین انجام شد که شایسته است از زحمات همکاران بخش مختلف این امور در واحدهای حقوقی، حریم بستر، گروه گشت و بازرسی، گروه حریم‌بانی سازمان آب و برق خوزستان و شرکت صبا که در تامین ماشین‌آلات مورد نیاز همکاری نموده‌اند تقدیر می کنیم.