تخریب ۷۵هکتار حوضچه پرورش ماهی غیر مجاز در حوضه جراحی

تخریب ۷۵هکتار حوضچه پرورش ماهی غیر مجاز در حوضه جراحی

رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان از شناسایی و تخریب ۷۵ هکتار حوضچه پرورش ماهی غیر مجاز در حوضه جراحی خبر داد.

 

به گزارش تابا، عبدالمحمد بشیری گفت: در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی و برخورد با برداشت کنندگان غیر مجاز، پرسنل گشت و بازرسی این اداره، پس از کشف حوضچه غیرمجاز فوق، با جدیت تمام و اقدام سریع، با جلسات حضوری، متخلفان را مجاب به تخلیه آب و تخریب حوضچه ها نمودند.

 

وی از تخریب ۷۵ هکتار حوضچه پرورش ماهی در روستای نهربن عربید و بریجع خبر داد و تصریح کرد: با عملیات انجام شده از برداشت آب به میزان ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب در سال جلوگیری بعمل می آید.

 

رئیس اداره منابع آب شهرستان شادگان تصریح کرد: این تخریب ها بدون حکم قضایی و حضور نیروی انتظامی با برگزاری جلسات متعدد با کشاورزان و تشریح حق آبه ۷ برابری صورت گرفت.

 

وی ضمن تقدیر از همکاری صمیمانه اداره حریم بانی سازمان، شرکت خدماتی عمران نیرو خوزستان صبا را در تامین به موقع ماشین آلات مورد قدردانی قرار داد.