تخصیص تمام بودجه ستاد مقابله با گرد و غبار به خوزستان در سال گذشته انجام شد

تخصیص تمام بودجه ستاد مقابله با گرد و غبار به خوزستان

دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به بودجه این ستاد گفت: در سه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی مبالغی دریافت شد که در سال ۹۷ تمام آن به دلیل وضعیت استان خوزستان به این استان اختصاص پیدا کرد.

 

به گزارش تابا؛علی محمد طهماسبی بیرگانی در چهارمین نشست تخصصی سازمان‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با موضوع بررسی ابعاد جدید زیست محیطی آلودگی هوای کلان شهرها و شهرهای صنعتی که با حضور معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی،کارشناسان و جمعی از نمایندگان سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به کارگروه‌های به وجود آمده در ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار گفت: در این ستاد چهار کارگروه منشایابی، برنامه عمل، ارزیابی تثبیت‌کننده‌های خاک و کارگروه بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

 

دبیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار با اشاره به بودجه این ستاد گفت: در سه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی مبالغی دریافت شد که در سال ۹۷ تمام آن به دلیل وضعیت استان خوزستان به آن استان اختصاص پیدا کرد اما در این سه سال فعالیت‌های خوب زیادی را انجام دادیم از جمله منشاء یابی داخلی و حتی منشاء‌های بین المللی کاملا مشخص شده و در حال رایزنی با مراجع بین‌المللی هستیم. از طرف دیگر تهیه برنامه اقدام، به تفکیک استان و دستگاهتا پایان تیر ماه ۹۹ به پایان می رسد.