تخفیف بیمه به تولید کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و گواهی شده

تخفیف بیمه به تولید کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک و گواهی شده

سهم بیمه گذاران تولید کننده محصولات ارگانیک و گواهی شده شامل تخفیف صندوق بیمه کشاورزی خواهد شد.

به گزارش تابا؛ مشاور رییس سازمان و مسئول امور محیط زیست و غذا گفت: صندوق بیمه کشاورزی به میزان ۲۰ درصد در سهم بیمه گذارانی که محصول گواهی َشده و ارگانیک تولید می کنند تخفیف خواهد داد.

 

ژاله کریمی نژاد افزود: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصولات گواهی شده و ارگانیک که گواهی خود را از شرکت های مورد قبول موسسه استاندارد دریافت نموده اند صورت می گیرد.

 

وی تصریح نمود: موارد مربوط به تمدید مجوزها ، تخصیص اعتبارات و استمهال تسهیلات بخش کشاورزی برای محصولات ارگانیک و گواهی شده در حوزه عمل بانک کشاورزی می باشد.