تدوین و ابلاغ شاخص های ارزیابی نگهداشت شهر به مناطق هشتگانه

تدوین و ابلاغ شاخص های ارزیابی نگهداشت شهر به مناطق هشتگانه

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت: نگهداشت مناطق هشتگانه در حوزه خدمات شهری در ۳ بخش اصلی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش تابا، علیرضا عالی پور با اعلام این خبر گفت: کارشناسان ما در معاونت خدمات شهری با تعیین و تدوین شاخص های ارزیابی در سه بخش اصلی خدمات شهری، فضای سبز ، بهداشت و محیط زیست مناطق را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

 

وی در ادامه به تشریح این شاخص ها پرداخت و بیان کرد: هر بخش دارای چند شاخص اصلی و چندین ریز شاخص است که به قرار ذیل میباشد:

 

بخش خدمات شهری متشکل از ۱۴ شاخص اصلی شامل: پاکسازی و رسوب برداری انهار، شستشوی المانهای شهری ،رفت و روب، نظافت شهری، نظافت بازارچه ها،همسطح سازی درب منهول، ورودی های شهر،حذف زوائد بصری،زیباسازی جداره ها،وضعیت جداول، وضعیت مخازن، جمع آوری آبهای سطحی،وضعیت نخاله در سطح منطقه، وضعیت ساخت و ساز در سطح منطقه، زنده گیری سگ های ولگرد،مبارزه با جانوران موذی و ۵۶ ریز شاخص میباشد و همچنین بخش فضای سبز متشکل از ۵ شاخص اصلی شامل چمن، اشجار، کاشت ،تاسیسات و مبلمان فضای سبز ،سرویس بهداشتی و ۳۲ ریز شاخص میباشد و نیز در خصوص شاخص بهداشت و محیط زیست ۱۵شاخص از قبیل ایمنی جایگاه عرضه گاز مایع، نصب اصولی تابلو های ترافیکی،گادریل های سالم و… تعریف شده است.

 

معاون خدمات شهری گفت: از ابتدای سه ماه اول سال ۹۸ کلیه مناطق هشتگانه تحت عناوین این سه بخش تعیین شده در حال ارزیابی می باشند.

 

وی در پایان عنوان کرد: در اواخر تیر ماه ۹۸ با برگزاری جلسه ای تحت عنوان ارزیابی نگهداشت شهر اهواز عملکرد مناطق هشتگانه،نتایج ارزیابی و امتیاز دهی اعلام خواهد شد که این ارزیابی ها معیار ارتقاء , تشویق و یا بازخواست سطوح مختلف مدیریتی در مناطق هشتگانه شهرداری اهواز خواهند بود.