ترکیب جدید شورای نظارت بر تئاتر خوزستان معرفی شدند

ترکیب جدید شورای نظارت بر تئاتر خوزستان معرفی شدند

طی احکامی ترکیب جدید شورای نظارت بر تئاتر خوزستان و صدور پروانه نمایش این استان معرفی شدند.

 

به گزارش تابا، حسن سلیمی فر، مصطفی بو عذار، علی‌اکبر پشم فروش، رضا شیرازی و محمد شهباز گهرویی به عنوان نماینده سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان، اعضای شورای نظارت بر تئاتر و صدور پروانه نمایش استان خوزستان معرفی شدند.

 

احکام اعضای این شورا به پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با تأیید وحید فخر موسوی ریاست شورای نظارت بر تئاتر کشور و به امضای مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت دو سال صادر شده است.

 

شورای نظارت بر تئاتر و صدور پروانه نمایش شهرستان اهواز به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی نظارتی امور نمایشی در استان نیز است.