تشریح پویش بهره برداری هفتگی طرح های بزرگ صنعت آب و برق

تشریح پویش بهره برداری هفتگی طرح های بزرگ صنعت آب و برق

جلسه هماهنگی و تشریح پویش بهره برداری هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق تا پایان سال ۱۳۹۸ به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به تابا، جلسه هماهنگی و تشریح پویش بهره برداری هفتگی طرح های بزرگ و مهم صنعت آب و برق تا پایان سال ۱۳۹۸، با عنوان (هر هفته : الف_ب _ ایران، به صورت ارتباط تصویری با کلیه استانها با حضور مقام عالی وزارت نیرو برگزار شد.

 

بر اساس این گزارش پس از نشست تصویری فوق جلسه شورای هماهنگی و انسجام بخشی صنعت آب و برق استان خوزستان در سالن کنفرانس مدیرعامل این سازمان، با حضور مدیران ارشد صنعت آب و برق استان خوزستان برگزار و فرهاد ایزدجو، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، به اهمیت شورا و انسجام بین دستگاهی، ایجاد زمینه انسجام بخشی درون استانی و کمک به رفع چالشها اشاره کرد.

 

در پایان سایر مدیران ارشد، نقطه نظرات خود را ارائه و اهمیت ارتباط دوسویه بین دستگاهها با ذینفعان را مورد تشریح و بررسی قرار دادند.