تعطیلی بانک های خوزستان در روز پنجشنبه

تعطیلی بانک های خوزستان در روز پنجشنبه

بانک های خوزستان در روز پنجشنبه تعطیل شد.

 

به گزارش تابا؛با توجه به مصوبه شورای هماهنگی بانک های استان و به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در استان خوزستان در روز پنجشنبه ۷ فروردین ۹۹ تعطیل است.